Самые свежие и актуальные новости отовсюду!

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Некоторые актуальные вопросы ведения строительного бизнеса

1 215

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
У 2017 році Україна піднялась у рейтингу сприятливості ведення бізнесу за напрямком будівництва Doing Business зі 140 місця на 105 позицій, посівши відповідно 35 місце та у загальному рейтингу відповідно з 80 на 76 місце.
Рейтинг відображає реальний стан справ в інвестиційній діяльності, адже спираючись на нього іноземні компанії роблять аналітичні прогнози та планують свою діяльність у нашій державі.
Наразі, індекс будівельної продукції у січні-лютому 2018 склав 100,7%. За підсумками перших 2-х місяців виконано будівельних робіт майже на 11 млрд. грн., тенденція виконання будівельних робіт у березні-квітні залишається високою.
Такі зміни відбулися завдяки прийняттю у червні місяці 2017 нових змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
З введенням у 2011 році декларативного принципу значно спрощена система дозвільних процедур у будівництві, разом з тим, все частіше траплялись випадки, коли як правило, недобросовісні забудовники з метою отримання права на виконання будівельних робіт за декларативним принципом занижували категорію складності об’єктів з IV до ІІІ категорії, свідомо уникаючи перевірок достовірності документів, зазначених у таких деклараціях. Така обставина збільшувала самочинне будівництво та навіть призводила до трагічних інцидентів, як під час будівництва об’єктів, так під час
їх подальшої експлуатації.
Оскільки дозвільна система, що існувала, диференціювалась в залежності від категорії складності об’єкта будівництва, то її використовували для визначення стадійності проектування, обов’язковості проведення експертизи проектної документації, особливостей дозвільних процедур.
Такий підхід не узгоджувався з усталеною європейською практикою, де дозвільна система у будівництві ґрунтується на принципах ризик- менеджменту, коли рівень державного регулювання і ступінь контролю залежить від ступеню можливих ризиків.
Документом ISO 2394:1994 «Загальні принципи забезпечення надійності конструкцій» нормативно визначено поняття «Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва» та встановлено характеристики можливих наслідків будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури за трьома класами – незначні (СС1), середні (СС2) та значні (СС3).
Тому обґрунтовано Законом скасовано категорії складності об’єктів будівництва та здійснено перехід від триступеневої дозвільної системи (повідомлення, декларація, дозвіл) до двоступеневої (повідомлення, дозвіл). Тобто, здійснено заміну процедури реєстрації декларації на виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію об’єктів із середнім та значним класом наслідків (відповідальності) на підставі дозволу на виконання будівельних робіт та сертифікату відповідно, а об’єктів із незначними класами наслідків (відповідальності) – на підставі повідомлення.
Крім того:
  • Скасовано декларацію на початок виконання будівельних робіт. Відтепер будівництво об’єктів з незначним класом наслідків здійснюватиметься за повідомленнями.
  • З метою уникнення зловживань з боку посадових осіб органів Держархбудконтролю передбачено встановлення чітких термінів для усунення виявлених порушень. Наприклад строк усунення порушення щодо виконання підготовчих або будівельних робіт без набуття права на їх виконання зменшено з 6 до 1 місяця. Крім того, термін пред’явлення постанов накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності до виконання зменшено з двох років до трьох місяців.
  • До порядку здійснення функцій Держархбудконтролю внесені зміни, якими передбачено залучення до контролюючих заходів також громадських інспекторів з числа осіб з інвалідністю;
  • Експертизу проектів будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3), можуть здійснювати експертні організації недержавної форми власності.
  • У формах документів щодо готовності об’єкта до експлуатації зроблено акцент на обов’язковості забезпечення дотримання вимог щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
  • Можливість отримання сертифікату (прийняття в експлуатацію) через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур.
Окремої уваги заслуговує затвердження Переліку робіт, що не потребують отримання дозвільних документів на початок їх виконання, що дає змогу спростити необхідність оформлення дозвільних документів на виконання робіт технічно нескладних об’єктів. Серед таких об’єктів є відновлення елементів благоустрою населених пунктів, визначених Законом України «Про благоустрій населених пунктів» (у тому числі на відновлення доріг у парках, житлових кварталах, тощо), перепланування ненесучих стін в квартирах, заміна покриття покрівель будинків, монтаж технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв’язку, влаштування засобів безперешкодного доступу для інвалідів, тощо.
Крім того, Перелік дозволяє здійснювати виконання аварійних робіт за  наслідками надзвичайних ситуацій, що дає змогу виграти час, необхідний на їх завершення.
Слід зазначити, що проведення таких робіт здійснюється незалежно від класу наслідків об’єкта і дає реальну можливість забудовникам зберегти свій час.
Одночасно слід звернути увагу на те, що відповідно до Примітки 3 до Переліку виконання зазначених будівельних робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.
Таким чином, положення вказаного Переліку не звільняють забудовника від необхідності розроблення проектної документації та проведення її експертизи у разі, якщо така необхідність встановлена законодавством або будівельними нормами.
Наразі дерегуляційна політика у сфері містобудування продовжується. Тенденція йде на перегляд чинних будівельних норм та продовження спрощення дозвільної системи.
Наприклад, парламент 22 березня прийняв в Закон України
«Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», який дає можливість людям оформити своє житло, завершити процедуру введення в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт. Мова йде виключно про об’єкти будівництва з незначним класом наслідків (СС1).
Серед іншого, законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» передбачено скасувати статтю 40 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», тобто відмінити практику сплати пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів.
Тут не треба місцевій владі боятись ризиків зменшення плати надходження до місцевих бюджетів, адже відомо, що забудовники ухиляються від вказаної плати та й сама система існуючим законодавством визначена не прозоро.
Скасування плати буде ще одним додатковим фактором інвестиційної привабливості територій.
Крім того, Мінрегіоном анонсований перегляд до 2020 року всіх державних будівельних норм. Серед яких всім відомий та болючий для проектантів та забудовників ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» з його «майданчиками для вигулу собак», який наразі переглядається.
У 2018 заплановано відмінити пункт 5.10 ДБН «В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки» тобто нарешті дозволити проектувати житлові будинки без сміттєпроводів.
Разом з тим, на початку квітня Україна планує підписання технічної угоду з ЄС щодо надання Україні 50 млн євро на проекти Фонду енергоефективності. ЄС готовий виділити додатково 50 млн євро і в наступному, 2019 році. Це не тільки утеплення фасадів або встановлення енергоефективних вікон, це ще й реконструкція та капітальний ремонт інженерних систем, що в свою чергу вимагає розроблення якісної проектної документації і зокрема додаткової уваги під час розроблення розділу з енергоефективності.
Як уже зазначалося, до інспекторської діяльності територіальних органів Держархбудінспекції будуть залучені позаштатні інспектори з питань дотримання вимог доступності.
Наразі Мінрегіоном розроблюється новий Порядок залучення позаштатних громадських інспекторів та й взагалі реалізації Конвенції ООН з прав людей з обмеженими фізичними можливостями стоїть в пріоритетних завданнях нашого Уряду.
Для забудовників це вилиється в додаткову увагу контролюючих органів за дотриманням у проектній документації вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».
Тому проходження всього дозвільного ланцюжка потребує чіткого зосередження та прискіпливого відношення як забудовників з проектантами щодо дотримання вимог дозвільної системи, розроблення проектної документації та проходження експертизи, так і органів місцевого самоврядування, розроблення містобудівної документації, надання містобудівних умов і обмежень, видачі дозвільних документів (з урахуванням повноважень наданих у порядку децентралізації).
Особливу роль в дозвільному ланцюжку відведена експертизі проектів будівництва. Усім відомо, що експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва і проводиться в установленому законодавством порядку. Метою проведення експертизи проектів будівництва є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил. Донедавна ці послуги були прерогативою державних експертиз, наразі ситуація змінилися на краще, маємо уже достатньо великий перелік приватних конкуренто спроможних експертних організацій. При виборі експертної організації є ймовірність потрапити на надійного  та порядного виконавця.
Але є і експертні організації, які дуже часто прикрашають свою інформацію. Тому, щоб не помилитися,  до вибору слід підходити ретельно і виважено.
За відгуками замовників експертизи проектів, основні збої в роботі відбуваються на рівні менеджменту. Саме рівень організації та система управління експертними роботами, гідна оцінка партнерів, вибудовування стосунків з ними на принципах поваги та довіри, взаємовигідного та довгострокового співробітництва, виконання договірних відносин та зобов’язань кардинально відрізняє професійного гравця експертного будівельного ринку від дилетанта.
Недооцінка системи обміну інформацією між експертною організацією, проектувальником та замовником будівництва може бути суттєвою проблемою при проведенні експертизи проектів. Завдання експертної організації — створити умови, при яких всі учасники процесу будуть комфортно і плідно спілкуватися між собою.
В цьому контексті мабуть усім імпонуватиме пропозиція ТОВ «ПРОЕКСП», єдиної поки що експертної організації, що впровадила систему віртуального «прозорого офісу on-line», який дозволить відслідковувати системність процесу експертизи проекту будівництва, його строковий та якісний діапазон.

 

Система передбачає створення іменного робочого кабінету для Замовника,
де в інтерактивному режимі відображатиметься Паспорт проекту (повна назва проекту, клас наслідків до якого відноситься проектований об’єкт, контактні дані Замовника, Проектувальника, відповідального менеджера проекту у експертній організації, дату підписання договору), Лінійка часу (таймінгу)  передбаченого на підготовку експертного звіту та Статуси Проекту («прийнято до роботи», «повернуто Замовнику», «експертний звіт»).

 

 

Система «прозорий офіс on-line» — це клієнт-орієнтована система, головною метою якої є забезпечення систематичного обміну актуальною інформацією між Замовником, Проектувальником та Експертною організацією. Користуючись робочим кабінетом, Замовник завжди знатиме на якому етапі перебуває його Проект, може оперативно вносити необхідні коригування  та вживати заходи задля своєчасного отримання експертного звіту. Впровадження стандартів відкритості у роботі та якості послуг з експертизи проектів – один з дуже важливих кроків назустріч Замовнику будівництва, до роботи за усталеною європейською практикою.
Прінтскріни інтерфейсу програмного забезпечення «прозорий офіс on-line»

Так, будівельний ринок України знаходиться на стадії розвитку і на ньому існує велика конкуренція. В сучасних умовах з кожним роком з’являються все більше нових підприємств. Підприємства створюються, а через деякий час частина з них не витримує конкуренції і уходить з ринку будівельних послуг.
Виживе та розвине свою компанію лише той, хто чітко розуміє потреби сьогодення, хто може підтвердити якість розробленого проекту, хто впевнений у його відповідності нормам чинного законодавства, хто формує кадровий склад підприємства з майстрів будівельної справи, професіоналізм яких і становить міцний фундамент розвитку та створює для нього конкурентну перевагу перед іншими компаніями.
З питань проходження експертизи проектів будівництва телефонуйте: 096 236 36 40

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.