Самые свежие и актуальные новости отовсюду!

Зміни нормативки в будівельній галузі

Новости строительной отрасли

1 232

Кабінет міністрів ухвалив рішення, спрямовані на гармонізацію державно-будівельних норм зі стандартами Європейського Союзу та оптимізацію процедури і строків їх опрацювання.

Це, за словами керівників сектору, дасть можливість побудувати сучасні об’єкти та використовувати сучасні будівельні матеріали.

Відповідні рішення також спрямовані на дерегуляцію будівельного бізнесу та усунення корупційних ризиків. Зокрема, запроваджується можливість одночасної дії ДБН, розроблених
за національними стандартами й тими, що гармонізовані з нормами ЄС, на всі об’єкти будівництва, незалежно від класу наслідків.
Це приведення українського будівельного законодавства та систем нормування до європейських вимог. Крім того, спрощується процедура розробки ДБН, на 30 робочих днів скорочуються терміни перевірки та погодження ДБН.

Крім того, урядовець підкреслив, що затвердження запропонованих змін дасть можливість застосовувати гармонізовані Єврокоди при проектуванні всіх об’єктів будівництва, усунути технічні бар’єри
з ЄС у торгівлі, зокрема щодо будівельних виробів.

Віце-прем’єр-міністр додав, що згідно з постановами уряду скорочується процедура погодження ДБН ЦОВВ на 15 робочих днів, а також усувається обов’язковість перевірки ДБН сторонніми базовими організаціями (скорочення на 15 днів загального строку розробки).

Leave A Reply

Your email address will not be published.